Bij InfoGroen zorgen wij dat het aantal nieuwe instromers per jaar optimaal is.
Op die manier krijgt iedereen de kans om zich te blijven ontwikkelen.

 

Pas jij in de rol van Business Support (of combi-rol met Business Consultant) mail dan je CV met korte motivatie naar join@infogroen.nl.


Globale rolbeschrijving

Het ondersteunen van klanten door het beantwoorden van vragen met betrekking tot autorisatie,
het oplossen van storingen of het aanbieden van werkplekhulpmiddelen en/of aanpassen van
bedrijfsprocessen.

 
Resultaatverantwoordelijkheden

 • Beantwoorden van klantvragen over de InfoGroen software
 • Vertalen van klantaanvragen naar concrete aanvragen in ICT termen en/of business changes
 • Begeleiden in het gebruik van systemen en/of het verloop van bedrijfsprocessen
 • Adviseren over autorisatie in projecten
 • Afhandelen of laten afhandelen van storingen binnen de kwalitatieve en kwantitatieve normen
 • Uitvoeren van controles op aanvragen en op afhandeling van aanvragen
 • Begeleiden van nieuwe medewerkers
 • Verzorgen van registratie en rapportages
 • Actueel houden van kennis over applicaties, werkplekhulpmiddelen en bedrijfsprocessen
 • Realiseren van klanttevredenheid

 

Plek in organisatie

De medewerker Business Support rapporteert aan de Coördinator Business Support.
 

Competentieprofiel

Denk- en werkniveau
MBO+/HBO niveau

Kennis en ervaring

 • Kennis van InfoGroen software
 • Kennis van één of meerdere IT-beheersmethodieken
 • Kennis en praktische ervaring Windows Client en server systemen
 • Kennis van bedrijfsprocessen bij de klantorganisaties
 • Kennis van Microsoft productlijnen
 • Aantoonbare ervaring in IT

 
Gedragscompetenties

 • De 5 basiscompetenties: Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Innoverend Vermogen
        (creativiteit), Samenwerken, Pro-activiteit (zelfontwikkeling)
 • Stressbestendigheid: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
 • Vasthoudendheid: bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
 • Mondelinge communicatie: ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren, en non-verbale communicatie.
        Taal en terminologie aanpassen aan de anderen.
 • Schriftelijke communicatie: ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de
        juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.
 • Probleemanalyse: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens.
        Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.
 • Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
   
  Junior Business Support Business Support Senior Business Support
Relevante werkervaring 0-1 jaar minimaal 2 jaar minimaal 4 jaar
Kennisniveau basis kan zelfstandig werken beheerst vakgebied en draagt kennis over
Complexiteit werkt onder begeleiding en behandelt eenvoudige vraagstukken zelfstandig behandelt diverse en complexe vraagstukken
zelfstandig
behandelt diverse en complexere vraagstukken, coördineert werkzaamheden
Mogelijke werkzaamheden Telefonische ondersteuning op functioneel  en technische gebied van klanten op het gebied van InfoGroen Software Pakt extra taken op, bijvoorbeeld  coördineren van (tijdelijke) projecten. - klantverantwoordelijk (krijgt bepaalde klanten toebedeeld) Ondersteuning van consultants, partners en 1e lijn. Geven van systeembeheertraining.
 
Gedragscompetenties      
5 basiscompetenties Goed Goed Goed
Stressbestendigheid Uitstekend Uitstekend Uitstekend
Vasthoudendheid Voldoende Goed Uitstekend
Schriftelijke communicatie Voldoende Goed Uitstekend
Mondelinge communicatie Goed Goed Uitstekend
Oordeelsvorming Goed Uitstekend Uitstekend
Probleemanalyse Goed Uitstekend Uitstekend


 
Loopbaanmogelijkheden

Junior Business Support (1e lijn) Business Support
Business Support Senior Business Support
Senior Business Support Coordinator Business Support/
Business Consultant Sales