Onderwijs

Vanuit INFOGROEN dragen wij het vakonderwijs in Nederland en België een warm hart toe. Daarom is de vakgerichte automatisering laagdrempelig beschikbaar voor de leerlingen/studenten zodat ze tijdens de opleiding ervaring opdoen met geautomatiseerd en professioneel werken.

Om het geheel technisch en inhoudelijk optimaal te begeleiden zijn onderstaande onderdelen beschikbaar:

  • Iedere leerling/student ontvangt zijn eigen gebruikers box met daarin achtergrondinformatie betreffende GroenVision en de gepersonaliseerde pas met inloggevens voor de portal GROEN-Education.
  • Binnen dit E-Learning traject wordt op een interactieve wijze het werken met GroenVision toegelicht aan de hand van filmpjes, oefeningen, instructies en theorie. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een te maken praktijkoefening en een toets.
  • Naast bovenstaande E-Learning heeft iedere leerling/student via SaaS toegang tot zijn of haar eigen versie van GroenVision waarbinnen online gewerkt kan worden met het programma en de oefeningen gemaakt kunnen worden. Dit is een compleet gevulde en werkbare omgeving met normbestanden, werkbeschrijvingen, plantinformatie, offertes, etc.
  • De individuele docenten van de opleiding krijgen toegang tot het E-Learning traject om de eigen leerlingen te begeleiden en te monitoren
  • Tevens kunnen wij presentaties verzorgen voor de groep met betrekking tot het gebruiken in de praktijk van vakgerichte software en bijvoorbeeld het tekenen met HelixCAD.

 

Voor meer informatie: info@infogroen.com