Disclaimer

Hoewel INFOGROEN zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie zo compleet mogelijk is, kunnen wij de juistheid noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Copyright INFOGROEN Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merken en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.
Wij leveren onder andere software voor boomkwekerijen, hoveniers en groenvoorzieners.